Nyheder

 RIDEHUS/BANE - REGLER

 Max 6 ponyryttere i hallen på en gang

Max 5 hesteryttere i hallen på en gang

Dette kan kun fraviges, når der skridtes varm eller skridtes af ved skift mellem undervisningshold

 

 • Alle rider med fastspændt sikkerhedsgodkendt ridehjelm
 • Tilgængelige og synlige regler for ridning hænger i ridehuset (bl.a. hvor må der skridtes, rides der på samme volte, passage af hinanden osv.)
 • For at deltage i ”fri ridning” uden undervisning skal rytteren have færdigheder hertil
 • Alle, der benytter ridehallen og ridebanerne, skal være medlem af Jordrup og Omegns Rideklub
 • Vedtægter for Jordrup og Omegns Rideklub er offentliggjort og kan læses på rideklubbens hjemmeside
 • Ryttere under 16 år må kun ride og omgås heste hvis der er voksne (over 18 år) med i stalden/på rideskolen. Der kan gives skriftligt tilsagn fra forældre om, at deres barn selv må håndtere egen hest uden voksent opsyn og bestyrelsen godkender dette
 • Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører, der kan hænge fast i bøjlen
 • Når du KOMMER ind i ridehallen, skal du holde tilbage for dem, der kommer på hovslaget
 • Opsidning/afsidning skal foregå inde på midten af ridebanen
 • Mobiltelefon/høretelefoner benyttes ikke, når der rides flere sammen. Rides alene, kan der rides med høretelefon i det ene øre, så det stadig er muligt at høre, hvad der sker omkring. Mobiltelefon kan tilsluttes anlægget i hallen, hvis der vil høres musik – husk at vise hensyn til andre
 • I ridehallen skal man ride venstre skulder mod venstre skulder
 • Longering af hest/pony skal accepteres af alle ryttere i ridehallen. Der må kun longeres 1 hest/pony ad gangen og hesten/ponyen skal føres i longetov
 • Springning udenfor de faste ”springtider” skal altid foregå med accept fra alle andre ryttere i ridehallen
 • Alle ryttere under 18 år der rider spring skal bære godkendt sikkerhedsvest. Vi anbefaler alle medlemmer - også voksne - at benytte springvest når man springer
 • I hjørnet af ridehallen ved porten kan der være tilskuere. Undervisere, bestyrelsen eller ryttere kan til enhver tid bede tilskuere om at forlade banen
 • Der må ikke være løse heste/ponyer i ridehallen uden opsyn, dvs. du skal være på rideskolen, så du kan tage hesten ind hvis ridehallen skal benyttes af andre. I tilfælde af syge heste, kan der dispenseres. Husk at udjævne eventuelle huller
 • Der skal fjernes klatter fra begge dressurbaner – rid udenom, så de ikke trampes ned i bunden eller stå af og fjern dem med det samme
 • Vis hensyn til hinanden både store og små!
 • Ingen anvender pisk og sporer udover almindelig irettesættelse og korrektion
 • Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet
 • Sker der uheld i ridehuset, påhviler det andre ryttere straks at yde hjælp samt om nødvendig få tilkaldt yderlige voksne personer, der kan tage stilling til om der skal rekvireres ambulance.  Klubbens formand skal desuden informeres ved først kommende given lejlighed
 • Man skal skrive sit navn i kalenderen som hænger ved indgangen til elevstalden, når man har brugt ridehallen/banerne til ridning eller longering af hensyn til tilskud
 • Messengergruppen ”Haltider JORK” bruges til at orientere om aktiviteter i ridehallen ud over almindelig undervisning
 • Man skal rydde op efter sig i ridehallen inden man forlader rideklubben. Affald skal i skraldespande
Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer