Nyheder

Priser for kontingent, undervisning og halkort

Alle der benytter JORKs faciliteter skal være medlem af klubben og betale medlemskontingent.

Dette gælder både ryttere i elevskolen og ryttere med halkort.

Medlemskontingent:

Medlemskontingent                                             250 kr. pr. halvår

Holdundervisning:

Undervisning børn/trækhold                                250 kr. pr. måned

Undervisning børn/unge under 16 år                   350 kr. pr. måned

Undervisning voksne/unge over 16 år                 400 kr. pr. måned

Anden undervisning (spring, ponygames mm.):

Tilmelding og betaling under fanen ”Event” her på siden.

Al betaling foregår via Klubmodul.

Halkort

Et halkort giver dig lov til at bruge faciliteterne (hal og baner) udenfor undervisningstimerne. Halkortet følger rytteren.

Månedshalkort

Halkort, hvis du modtager undervisning på JORK (person)               100 kr.

Halkort, hvis du kun ønsker at bruge JORKs faciliteter (person)       150 kr.

Månedshalkort tilmeldes og betales under fanen ”Tilmeldinger”

Årshalkort (gælder fra købsdato):


Halkort, hvis du modtager undervisning på JORK (person)               1000 kr.


Halkort, hvis du kun ønsker at bruge JORKs faciliteter (person)        1500 kr.

Ønskes årshalkort – kontakt da venligst Birte Kyed Andersen for betaling.


Engangshalkort: 

Betaling pr. gang                                                                                     75 kr.

Der skal betales inden man benytter faciliteterne på MP 43674. Husk at skrive navn på betalingen. 

 

 

Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer