Retningslinjer for opstaldere på JORK

Da vi på JORK har været ramt af smitsom sygdom i 2020 og 2021. Har vi i bestyrelsen besluttet at
vi tager en saglig vurdering omkring den enkelte hest tilgang til JORK ud fra nedenstående punkter.

 1. Heste fra store salgsstalde med ugentlig tilgang af nye heste (incl. Udlandet) = karantænestald i
  14 dage. Mindre salgsstalde hør ind til hvordan deres forhold er, hvornår har de sidst fået en ny
  hest ind. Hvis muligt få dem til at tage temperatur på hesten 14 dage før den afhentes også selv
  om den kommer i karantænestald.
 2. Heste fra rideskoler: Hør ind til hvordan den enkelte rideskoles dagligdag er. Hvordan står
  hesten - i en lukket staldafdeling med meget eller lidt trafik med nye heste?. Hvor mange heste går
  den med på fold og er det de samme. Tag gerne temperatur på hesten hver dag 14 dage før den
  kommer til JORK, hvis ingen temperatur så direkte i stalden.
  Har der været forkølelse/sygdom i stalden indenfor de sidste 14 dage ?? Hvis sygdom (forkølelse)
  vent med at flytte indtil de er sygdomsfri.
 3. Hvis hesten kommer fra lukket privatstald, spørg igen ind til deres aktivitet med fremmede
  heste i stalden – hvis ingen nye heste de sidste 14 dage kan den gå direkte i elevstalden. Tag gerne
  temperatur 14 dage inden ankomst for en sikkerhedsskyld og spørg ind til om de har haft sygdom i
  stalden.
 4. Medlemmer som kommer og sadler op til undervisning tager ansvar for at man ikke kommer
  med syg hest og derfor velkomne.
 5. Ved stævnedeltagelse – Hvis du er ude til stævne opfordres du til mindst mulig kontakt til andre
  heste.
 6. Ved stævne på JORK hvor heste udefra kommer og rider har de ikke adgang til stalden.
 7. Nye heste i stalden får så vidt det kan lade sig gøre ene-fold de første 14 dage.
  EFTERSKOLEHESTE: Har du taget din hest (som normalt har opstaldningssted på JORK) med på
  efterskole og du gerne vil have den med hjem på ferie:
  Du skal forholde dig til pkt. 2. Du kan få en boks i privatstalden og det koster kr. 40,00 pr dag/pony
  og 60,00 pr. dag/hest hvor den er hjemme incl. strøelse og hø. (foder har du med hjem fra
  efterskolen så den ikke skifter fra det ene til det andet ) Det kan aftales, at du får din boks i
  elevstalden retur til næste sæson.
  Du kan også beholde din boks i elevstalden mod en månedlig fast pris på kr. 200 + betaling kr.
  40,00 pr dag den er hjemme.

Bestyrelsen for Jordrup og Omegns Rideklub