Priser for rideskole

Priserne for at benytte sig af JORK's faciliteter kan du se i tabellerne herunder.

Medlemskontingent

Alle ryttere betaler et medlemskontingent til JORK uanset om de modtager undervisning, eller kun har et halkort.

Gældende priser:

Medlemskontingent (person) kr. pr. ½ år  200,00

Undervisning

Prisen for undervisning dækker deltagelse på et af undervisningsholdene.

Undervisning børn/trækhold kr/md 250,00
Undervisning børn/unge under 15 år kr/md 350,00
Undervisning voksne kr/md 400,00

Springundervisning og ponygames og lign. tilmelder man sig pr. gang via Klubmoduls Menu = Booking og betaler også her. 

 

Halkort

Et halkort giver dig lov til, at bruge faciliteterne (hal og baner) udenfor undervisningstimerne (se regler her). Du kan vælge, at betale pr. måned, få rabat ved at betale pr. år eller betale pr. gang. 

Månedshalkort betales via klubmodul og bliver således trukket fast hver måned. 

Halkort, hvis du modtager undervisning v/JORK (person) kr/md 100,00
Halkort, hvis I modtager undervisning v/JORK (familie) kr/md 250,00
Halkort, hvis du kun ønsker at bruge JORK's faciliteter (person) kr/md 150,00
Halkort, hvis du modtager undervisning v/JORK (person) kr/år 1.000,00
Halkort, hvis du kun ønsker at bruge JORK's faciliteter (person) kr/år 1.500,00
Engangshalkort, hvis du modtager undervisning v/JORK* kr/gang 25,00
Engangshalkort **is du kun bruger JORK's faciliteter* kr/gang 75,00

*Engangshalkort skal betales inden man benytter faciliteterne  -  Mobilepay halkort: 43674   Kr.: 75 pr. gang 

Husk at skrive dig i kalenderen.

Kontonummer til indbetaling

Ved indbetaling til opstaldning, undervisning og medlemskontingent kan følgende kontonummer anvendes: 7030-332882.