Indmeldelse

Indmeldelse skal ske via Klubmodul

Her opretter i en profil. Bemærk, man skal betale kontingent før man kan tilmelde sig det hold man skal ride på (- aftales med Birte)