JORK på facebook

JORK har følgende certificeringer ved Dansk Rideforbund

DRF logo 100pixels    DRF driftogorganisation 100pixels    DRF sikkerhed 100pixels   DRF elevskole 100pixels   DRF Roset Piktogram 238x238px   DRF Bredde 100x100px

Generalforsamling 2019

JORK holder ordinær generalforsamling onsdag den 13. marts kl. 19 i rytterstuen med følgende dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Beretning om klubbens stilling og virksomhed i det forløbne år
  4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år
  5. Fastlæggelse af kontingent
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsen
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Som sædvanlig er der kaffe og kage og godt selskab!