Velkommen til Jordrup og Omegns Rideklubs hjemmeside

Her på hjemmesiden finder du alle faste punkter for klubben, hvilken slags klub vi er, vores vedtægter, bestyrelses sammensætning, kontaktoplysninger, priser, billeder af heste mm.

Som nyt medlem bedes du læse vores velkomsstbrevsikkerhedsregler og meget gerne vores vedtægter.
 
Herfra siden kan du gå ind på vores medlemssystem Klubmodul, hvor du kan tilmelde dig som medlem og til holdundervisning (i henhold til aftale med os) og diverse aktiviteter og arrangementer. Fra klubmodul udsender vi informationsbreve mm.

Vi har vores officielle facebookside som du også kan tilgå her fra fanen facebook, hvor vi løbende informerer omkring stævner arrangementer, da det er her mange bliver mindet om hvad der sker.

JORK har følgende certificeringer ved Dansk Rideforbund

    Sikkerhed   Elevskole    

Informationsbrev til elever og forældre på Jordrup og Omegns Rideklub

april-maj 2021

Kære Alle.

Endnu et lille informationsbrev, da diverse Corona restriktioner igen er blevet ændret.

Derudover er vi heldigvis kommet ud af Kværke-karantæne og kan på baggrund af dette igen byde heste udefra velkomne på matriklen – Vi glæder os til at se jer.

De nye Corona retningslinjer åbner op for mere undervisning, som vi har planlagt som følger:

I april måned fortsætter vi med undervisning hver anden uge for jer, som udmeldt i tidligere mail.

Pr. 21. april er det igen muligt at få undervisning i ridehallen, så vi rider inde som ude alt efter vejret.

Pr. 21. april hæves forsamlingsforbuddet til 25 i stalden i forbindelse med undervisning, så vi igen kan få elever og forældre i stalden, da vi ser forældre som en aktiv del af staldaktiviteten.

Dvs. at pr. 26. april skal I selv strigle, sadle op, og ordne bokse

?. Så husk at møde ind ca. ½ time før undervisningsstart.

Pr. 1. maj starter vi op med undervisning for alle hold, så vi rider efter holdtider, som I kan se i Klubmodul. Dvs. første undervisningshold rider kl. 16.15 ** OBS! ** Her skal det bemærkes at ryttere over 17 år først må få undervisning i ridehallen fra og med d. 6. maj. Dvs. at der rides ude uanset vejret, hvis der er rytter på 18 år eller derover.

Vigtig information til JORK’ere, som kommer udover holdundervisning. Det er kun i forbindelse med skemaplanlagt undervisning at forsamlingsforbuddet i stalden er 25. Ellers er forsamlingsforbuddet på 10 personer indendørs, som dog kan zoneinddeles, som vi kender fra tidligere.

Vi har haft planlagt et elevstævne i juni. Dette aflyses og vi sætter alle kræfter ind på at kunne afholde en ridelejr for alle i weekenden d. 18-20 juni – Hvordan ridelejren bliver bestemmes af gældende corona-restriktioner.

Efter sommerferien har vi planlagt elevstævne d. 5. september, så sæt allerede nu kryds i kalenderen denne dato.

Vi glæder os rigtig meget til en mere normal hverdag.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Jordrup og Omegn Rideklub