Velkommen til Jordrup og Omegns Rideklubs hjemmeside

Her på hjemmesiden finder du alle faste punkter for klubben, hvilken slags klub vi er, vores vedtægter, bestyrelses sammensætning, kontaktoplysninger, priser, billeder af heste mm.

Som nyt medlem bedes du læse vores velkomsstbrevsikkerhedsregler og meget gerne vores vedtægter.
 
Herfra siden kan du gå ind på vores medlemssystem Klubmodul, hvor du kan tilmelde dig som medlem og til holdundervisning (i henhold til aftale med os) og diverse aktiviteter og arrangementer. Fra klubmodul udsender vi informationsbreve mm.

Vi har vores officielle facebookside som du også kan tilgå her fra fanen facebook, hvor vi løbende informerer omkring stævner arrangementer, da det er her mange bliver mindet om hvad der sker.

JORK har følgende certificeringer ved Dansk Rideforbund

    Sikkerhed   Elevskole    

Opstart Marts 2021

Kære ALLE
Kolding kommune har givet os lov til at starte op med aktiviteter udendørs, hvilket vi vil gøre på JORK.
Dvs. vi pr. 8. marts igen tilbyder undervisning for vore elever udendørs, men det bliver lidt anderledes for at vi kan overholde de nye retningslinier som lyder.
Der kan afvikles organiseret udendørs idræts- og fritidsaktiviteter for maksimalt 25 personer. Det betyder, at det nuværende forsamlingsloft på 5 personer hæves til 25 personer, men kun for så vidt angår organiseret udendørs idræts- og fritidsaktiviteter. Det almindelige forsamlingsforbud er fortsat på 5 pers.
Det vil sige vi rider på dressurbanen udenfor, hestene leveres til banen, hvor du overtager den til undervisningen og ligeledes afleverer den efter timen. Vi må fortsat kun være 5 i stalden, derfor sørger vi for opsadling og staldarbejdet. For at vi kan få det til at hænge sammen skal du kun komme hver anden uge, således vi kun har 2 hold hver dag.
I ulige uger rider holdene: MAN1, MAN3,TIR1, TIR3, ONS1, ONS3, ONS5,TOR1, TOR3,TOR5 I lige uger rider holdene: MAN2, MAN4, TIR2, TIR4, ONS2, ONS4,TOR2, TOR4
Der er vedlagt et skema hvor du kan finde dit navn på holdet med de nye tider. Vi starter selve undervisningen hver dag kl. 16.30 ?
Vi skal som forening fortsat holde afstand, spritte af osv. Derfor start med at vaske hænder/spritte hænder som før vi lukkede ned. Derefter kan børnene gå til dressurbanen og deres hest og tilbage til bilen efter endt ridning. Forældre skal også huske at holde afstand og overholde forsamlingsforbuddet på 5 ude på gårdspladsen. Der er ikke adgang i stalden for elever eller forældre medmindre I bliver bedt om det. (Der er kun adgang i stalden for opsadlings-pigerne og ejer/passere som har varetaget pasningen i nedlukningsperioden, men efter samme gældende regle med maks 5 i stalden)
Alle som har haft deres gang på JORK i Coronatiden er testet ugentligt, hvilket vi også vil opfordre jer til.
Vi håber det kommer til at køre rigtig godt, så vi i april kan tilbyde undervisning for alle hver uge.
Undervisning vil foregå udenfor hver dag uanset vejret, Såfremt vejret er dårligt og I vælger at blive hjemme så giv besked til Birte på tlf.23338773 på dagen. Det er Birte som har undervisningen alle dage på alle hold i marts måned.
Vi har i denne uge en lille ”tegnekonkurrence” på Facebook, send gerne jeres billede og husk at tage jeres tegning med til første undervisningstime, så får vi lavet en stor collage med dem alle.
Der har været lidt udskiftning af hestene, de nye bliver stille og roligt sluset ind. Vi glæder os rigtig meget til at se jer igen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Jordrup og Omegns Rideklub

Undervisning marts